Category Archive: 'Andrea Lekić' :

Novogodišnji intervju – Sportski Žurnal Ži­ve­la je za re­pre­zen­ta­ci­ju od pr­vog da­na kad je obu­kla dres sa dr­žav­nim gr­bom. Na sva­kom ko­ra­ku, ma gde u sve­tu, ja­sno i gla­sno je go­vo­ri­la ko­li­ko vo­li Sr­bi­ju. Ni jed­nu ak­ci­ju na­ci­o­nal­nog ti­ma ni­je pro­pu­sti­la, ni naj­te­že po­vre­de je ni­su ome­le da osta­vi sva­ki put sr­ce na te­re­nu. Jed­no­stav­no, […]

View

Reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu. U finalnom meču u „Kombank Areni“ pred blizu 20.000 navijača Brazilke su bile bolje 22:20 (13:11). Posle velike borbe u neverovatnom ambijentu jedne od najvećih evropski dvorana, panameričke šampionke su na kraju uspele da slome otpor naših devojaka i dođu do zlata.   Kapiten Srpkinja odigrala je meč […]

View

Rukomet-Ekskluziv.com uzeo najbolje i “sklopio” savršenu rukometašicu. Genetski inžinjerig je u povoju. Nekolicina naučnika veruje da neće proći još mnogo vremena kada će kombinacijom gena moći da se napravi nadčovek. U iščekivanju naučnog rešenja Rukomet ekskluziv uz asistenciju srpske reprezentativke Andree Lekić napravio je foto robot savršene rukometašice, uzimajući u obzir igračice novijeg doba tj. […]

View